Quy định phân vùng Raymond Nh

Quyền tài phán. Vùng tiếp giáp lãnh hải của một quốc gia không phải là vùng mà quốc gia đó có đầy đủ mọi thẩm quyền

Tạp chí KHLN 2014 Nguyễn Văn Thị et al., 2014(2) 3346 bản đồ gồm nhiều lô hay vùng (polygon). Thuật toán phân vùng không chỉ phụ thuộc

NGHỊ ĐỊNH. QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG. Căn cứ Lu

Mức lương tối thiểu vùng 2020 mới nhất theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP, ban hành ngày 15/11/2019 và có hiệu lực t

Sắc lệnh này bổ sung các quy định cụ thể của Luật số 94/01 đề ngày 20 tháng 1 năm 1994 về rừng, cuộc sống hoang dã và đánh b

Tác giả phân tích một số vấn đề được quy định trong BLTTDS liên quan đến điều kiện nộp đơn yêu cầu công nhận và cho

Thành phố trung tâm (tiếng Nhật:, romaji: chūkaku-shi, Hán-Việt: trung hạch thị) là những đơn vị hành chính cấp hạt ở khu vực thành th

3.1.Phân bốsản xuất 3.2.Vùng và phân vùng kinh tế 3.3.Quy hoạch vùng 3.1.Phân bốsản xuất 3.1.1 Một sốvấn đềchung * Khái niệm: Pbs

Quy định trong luật pháp Cấp hành chính. Hiến pháp 2013 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 (sửa đổi, bổ sung 2019) q

Từ ngày 16 tháng 1 năm 2015, lãnh thổ chính quốc Pháp (lãnh thổ Pháp tại Tây Âu) được phân cấp như sau: Vùng (région, bao gồm cả đ

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Công ty phân công và điều động. Quyền lợi được hưởng; Thu nhập : Tùy năng lực không giớ

Lịch sử. Sau năm 1975, Phan Đình Phùng là một phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Đến năm 2019, phường Phan Đình Phùng được chia th

1 TẬP QUY TẮC CÚ PHÁP TIẾNG VIỆT SP8.5 – Đề tài KC.01.01.05/06-10 Đào Minh Thu, Đào Thị Minh Ngọc, Nguyễn Mai Vân, Lê Kim Ngân

8 · UBND tỉnh Tây Ninh vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về v